Firmware P2P Mới Cho Đầu Ghi KBvision D-D4-D5-N2

I. FIRMWARE DÀNH CHO ĐẦU GHI KBVISION DÒNG D:

Lưu ý quan trọng: Firmware sử dụng máy chủ P2P Server mới dòng D này không hiển thị Logo KBvision, và không hỗ trợ tên miền Kbvision.tv

Lưu ý: Sau khi nâng cấp Firmware, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

1. KX-7104D, KX-7204D, KX-7108D, KX-7208D, KX-8104D

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

 …………………

20-09-2016

P2P Server Mới 

2. KX-7116D, KX-7216D, KX-8108D, KB-8108D, KX-8208D, KX-2K8104D

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.200.0004.6.R

23-11-2015

P2P Server Mới 

3. KB-7216D, KB-7224D , KB-7232D

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.200.0004.30.R

26.10.2015

P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)

4. KB-7216sD

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.200.0004.11.R

17-04-2017

P2P server mới
(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin)

5. KX-8116D, KX-8216D, KX-8416D, KX-2K8108D

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.200.0004.6.R

23-11-2015

P2P Server Mới 

6. KX-8232D, KX-8832D

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.210.0001.1.R

20-10-2017

P2P Server Mới

(Sau khi nâng cấp, mật khẩu mặc định là: admin) 

II. FIRMWARE DÀNH CHO ĐẦU GHI KBVISION DÒNG D4:

Lưu ý quan trọng: Firmware sử dụng máy chủ P2P Server mới dòng D4 này không hiển thị Logo KBVision, và không hỗ trợ tên miền Kbvision.tv

Lưu ý: Sau khi nâng cấp Firmware, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

1. KX-7104D4, KB-7204D4, KX-7108D4, KX-7104TD4, KX-7108TD4, KX-8104D4, KX-8104TD4

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.210.0001.8.R

07-03-2017

P2P Server Mới

Reset bằng Superpwd – Có account 888888 

2. KX-7116D4, KX-7216D4, KX-8108D4, KX-8108TD4

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.0000001.2.R

08.08.2017

P2P Server Mới

(Hỗ trợ mở khóa bằng hình vẽ)

3. KX-8116D4, KX-8216D4, KX-8416D4, KX-7232D4

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.210.0001.8.R

07.03.2017

P2P Server Mới

(Mật khẩu mặc định: admin)

4. KX-8232D4

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.0000001.2.R

08.08.2017

P2P Server Mới

5. KX-2K8104D4, KX-2K8108D4, KX-2K8208D4

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.210.0001.10.R

27-05-2017

P2P Server Mới
(Sau khi nâng cấp mật khẩu là: admin)

2

V3.218.0000001.2.R 08.08.2017 P2P Server Mới

(Mở khóa hình vẽ + Reset mật khẩu qua mail)

6. KX-2K8116D4, KX-2K8216D4

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.0000002.5.R

01-03-2019

P2P Server Mới

(Mở khóa hình vẽ + Reset mật khẩu qua mail)

III. FIRMWARE DÀNH CHO ĐẦU GHI KBVISION DÒNG D5:

Lưu ý quan trọng: Firmware sử dụng máy chủ P2P Server mới dòng D5 này không hiển thị Logo KBVision, và không hỗ trợ tên miền Kbvision.tv

1. KX-7104D5, KX-7108D5, KX-7104TD5, KX-7108TD5, KX-8104D5, KX-8104TD5

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.0000002.1.R

11-09-2017

 Server P2P mới

2. KX-7116D5, KX-7216D5, KX-8108D5, KX-8108TD5, KX-2K8104D5

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.100Z101.2.T

11-09-2017

P2P server mới

3. KX-7232D5, KX-8116D5, KX-8216D5, KX-8416D5, KX-2K8108D5

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.100Z101.2.T

11-09-2017

P2P server mới

4. KX-8232D5, KX-8832D5

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.100Z101.2.T

11-09-2017

P2P server mới

5. Frimware Bổ sung thêm cho đầu ghi dòng D5 hỗ trợ hiển thị Logo Kbvision & Tên miền Kbvision.tv

Sau khi nâng cấp FW chính ở trên, bạn cần phải nâng cấp FW sau đây để sử dụng tên miền miễn phí: kbvision.tv (nếu cần).

Lưu ý: Firmware logo này chỉ sử dụng cho dòng D5, không nâng cấp được cho dòng khác. Nâng cấp nhầm sẽ đẫn đến chết đầu ghi.

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.218.100Z201.0.T

08-09-2017

Logo + tên miền Kbvision.tv

Lưu ý: Sau khi nâng cấp 2 File Firmware trên, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

IV. FIRMWARE DÀNH CHO ĐẦU GHI KBVISION DÒNG N-ND-N2:

1. KB-8104ND, KB-8108ND

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.200.0000.0.D

31-03-2017

P2P server mới
Không logo KB

2. KB-8116ND, KB-8216N

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.205.0000000.0.R

13-10-2017

P2P server mới
Không logo KB

3. KX-8104N2, KX-8108N2

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.205.0000000.0.R

25-09-2017

P2P server mới
Tên miền kbvision.tv – Tiếng Việt

4. KX-8116N2, KX-8216N2, KX-8432N2, KX-8832N2 (Có thể dùng cho KX-8104WN2)

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V3.202.0000.1.R

21-03-2017

P2P server mới

5. KX-4K8104N2, KX-4K8108N2, KX-A4K8104N2, KX-A4K8108N2

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V4.001.100Z200.0.R

16-07-2021

P2P server mới.

Giao diện 4.0
Hỗ trợ tên miền kbvision.tv

6. KX-4K8116N2, KX-4K8216N2, KX-4K8416N2, KX-4K8232N2, KX-4K8432N2, KX-4K8864N2

STT

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1

V4.001.100Z200.0.R

08-12-2021

P2P server mới.

Giao diện 4.0
Hỗ trợ tên miền kbvision.tv

Lưu ý: Sau khi nâng cấp Firmware, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *