Firmware Cho Camera Kbone

I. HỖ TRỢ GIAO DIỆN WEB GUI – TÊN MIỀN:

Lưu ý: Sau khi nâng cấp Firmware, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

1. KN-2001WN, KN-2002WN, KN-2003WN.PIR, KN-B23RL

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z003.0.R 31-07-2020 Hỗ trợ tên miền kbvision.tv

2

V2.680.100Z006.0.R

29-04-2021

Hỗ trợ sensor mới, không có tên miền

2. KN-4001WN, KN-4002WN, KN-B41

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 2.680.100Z003.0.R 16.12.2020 Hỗ trợ tên miền kbvision.tv

2

V2.680.100Z004.0.R

22-04-2021

Hỗ trợ sensor mới, không có tên miền

3. KN-C23 (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.800.100Z002.0.R 20-11-2020 Cập nhật bảo mật, không có tên miền KB

4. KN-H23W (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.800.100Z000.0.R 29-04-2020 Cập nhật bảo mật, không có tên miền KB

II. KHÔNG HỖ TRỢ GIAO DIỆN WEB GUI:

Lưu ý: Sau khi nâng cấp Firmware, cần phải Factory Default (Khôi phục mặc định) thì các chức năng cập nhật mới được áp dụng.

1. KN-2011WN, KN-B21, KN-H20PW, KN-C20 (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z000.0.R 17-06-2020 KB – Cập nhật bảo mật

2

V2.680.100Z004.0.R

12-11-2020

KB – Cập nhật bảo mật

3

V2.680.100Z00B.0.T

28.04.2021

Hỗ trợ tốt hơn cho SD Card

4

V2.680.100Z00G.0.R

23.09.2021

Hỗ trợ tua nhanh và HDR

2.  KN-A23 (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z002.0.R 11-09-2020 Cập nhật bảo mật

3. KN-B21F, KN-B21FL KN-S25F (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 2.680.100Z00A.0.R 25-03-2021 Cập nhật bảo mật

2

V2.680.100Z00C.1.T

22-06-2021

Hỗ trợ tốt hơn cho SD Card

4. KN-H21P (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z00E.0.R 18-05-2021 Hỗ trợ tốt hơn cho SD Card

2

V2.680.100Z00F.0.R

23-09-2021

Cập nhật Sensor mới

5. KN-H21PA (WiFi AP)

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z001.0.R 12-10-2020 Cập nhật bảo mật

2

V2.680.100Z009.0.R

24-03-2021

Hỗ trợ tốt hơn cho SD Card

6. KN-H21W, KN-H21PW

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z001.0.R 14-11-2019 Fix Playback chậm

2

V2.680.100Z001.0.R

10-12-2019

Cập nhật Push Notify

3

V2.680.100Z003.0.R

29-04-2020

Hỗ trợ sensor mới và cập nhật bảo mật

7. KN-H22PW

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.680.100Z000.0.R 08-08-2019 KB – Cập nhật bảo mật

8. KN-D23L

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.811.100Z001.0.R 15.12.2021 KB – Cập nhật sensor mới

9. KN-B21F-D, KN-B21FL-D

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.800.100Z002.0.R 08.10.2021 KB – Cập nhật bảo mật

2

V2.800.100Z003.0.R

14.01.2022

Tối ưu độ nhạy đèn LED trắng

10. KN-H21P-D, KN-H21W-D, KN-B21-D

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.800.100Z001.0.R 06.10.2021 Cập nhật bảo mật – Logo

11. KN-H41P

SST

PHIÊN BẢN

NGÀY PHÁT HÀNH

HỖ TRỢ

1 V2.800.100Z000.0.R 25.05.2021 Cập nhật bảo mật

2

V2.800.100Z003.0.R

17.11.2021

Hỗ trợ tốt hơn SD Card

Lưu ý: Nâng cấp đúng Firmware và đảm bảo đường truyền ổn định trong quá trình nâng cấp. Nếu bạn nâng cấp sai Firmware dẫn đến thiết bị hỏng, chúng tối sẽ không chịu trách nhiệm vấn đề này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *